+994 22 2662299
kepezkurslari@gmail.com

 

IX, X, XI SİNİF İMTAHAN MÖVZULARI

22 aprel 2018-ci il tarixində keçiriləcək Qəbul və sınaq imtahanının mövzuları

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

IX sinif - QƏBUL İMTAHANI MÖVZULARI

9-cu sinif / 1 qrup   http://guvennesriyyati.az/quiz/92

9-cu sinif / 2 qrup   http://guvennesriyyati.az/quiz/93

9-cu sinif / 3 qrup   http://guvennesriyyati.az/quiz/94

9-cu sinif / 4 qrup   http://guvennesriyyati.az/quiz/95

 

X sinif - QƏBUL İMTAHANI MÖVZULARI

10-cu sinif / 1 qrup   http://guvennesriyyati.az/quiz/88

10-cu sinif / 2 qrup   http://guvennesriyyati.az/quiz/89

10-cu sinif / 3 qrup   http://guvennesriyyati.az/quiz/90

10-cu sinif / 4 qrup   http://guvennesriyyati.az/quiz/91

 

XI sinif - SINAQ İMTAHANI MÖVZULARI

11-ci sinif / 1 qrup    http://guvennesriyyati.az/quiz/82

11-ci sinif / 2 qrup    http://guvennesriyyati.az/quiz/84

11-ci sinif / 3 qrup    http://guvennesriyyati.az/quiz/85

11-ci sinif / 4 qrup    http://guvennesriyyati.az/quiz/86

11-ci sinif / 5 qrup    http://guvennesriyyati.az/quiz/87

 

 

RUS BÖLMƏSİ

X sinif – SINAQ İMTAHANI MÖVZULARI

10-cu sinif / 1 qrup   http://guvennesriyyati.az/quiz/96

10-cu sinif / 2 qrup   http://guvennesriyyati.az/quiz/97

10-cu sinif / 3 qrup   http://guvennesriyyati.az/quiz/98

10-cu sinif / 4 qrup   http://guvennesriyyati.az/quiz/99

 

XI sinif - SINAQ İMTAHANI MÖVZULARI

11-ci sinif / 1 qrup    http://guvennesriyyati.az/quiz/100

11-ci sinif / 2 qrup    http://guvennesriyyati.az/quiz/101

11-ci sinif / 3 qrup    http://guvennesriyyati.az/quiz/102

11-ci sinif / 4 qrup    http://guvennesriyyati.az/quiz/103

11-ci sinif / 5 qrup    http://guvennesriyyati.az/quiz/104