+994 22 2662299
kepezkurslari@gmail.com

 

II, III və IV SİNİF MÖVZULARI

17 fevral 2019-cu il tarixində 2, 3 və 4-cü siniflər üçün keçiriləcək Bilik Yarışının  mövzuları

2-ci sinif mövzuları

image 1

2-ci sinif Riyaziyyat mövzuları

100 dairəsində ədədlər Onluqlar,təkliklər
100 dairəsində ədədlər Ritmik sayma
100 dairəsində ədədlər Tək və cüt ədədlər
100 dairəsində ədədlər Ədədlərin müqayisəsi
100 dairəsində ədədlər Ədəd oxu üzərində məş.
100 dairəsində ədədlər 100-lük kvadrat
100 dairəsində ədədlər
İkir.-li ədədlə birr.-li əd-n top-ı,10-luq,yar.hal
İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli əd-n çıx-ı.10-luq ayrılmayan hal
100 dairəsində toplama və çıxma
İkirəqəmli ədəd-n top-ı,10-luq yaranma. hal
İkirəqəmli ədəd-n çıx-ı,10-luq ayrılmayan hal
Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi
100 dairəsində toplama və çıxma
100 dairəsində top.və çıx.100-lük kvd.məş.
Məsələ həlli.Siyahı tutmaqla məsələ həlli
İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması.10-luq yaranan hal
İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin çıxılması.10-luq ayrılan hal
100 dairəsində toplama və çıxma
İkirəqəmli ədədlərin top-ı,10-luq yaranan hal
İkirəqəmli ədədlərin çıx-ı, 10-luq ayrılan hal
100 dairəsində toplama və çıxma
Top. və çıx. qarşılıqlı əlaqəsi. Məsələ həlli
Pullarımız. Qəpik pullar
Pullarımız. Alın və ödəyin
Pullarımız.Manat
Pullarımız. Manat və qəpik
Məsələ həlli. Pul qalığı
Mötərizəli ifadələr
Tez hesablama bacarıqları
Tez hesablama bacarıqları
Toplayın 100 olsun,100dən çıxın
Məsələ qurun.Məsələ həlli
Həndəsi fiqurlar.Düz xətt,şüa,bucaq
Həndəsi fiqurlar.Kvadrat,düzbucaqlı, üçbucaq
Həndəsi fiqurlar
Həndəsi fiqurlar,Kub,silindr,konus,kürə
Həndəsi fiqurların üzləri
Həndəsi fiqurların üzləri,tilləri və təpələri
Həndəsi fiqurlar
Əşyanın yeri
Təqribi hesablamalar
Uzunluğun ölçülməsi.Təxmini ölçmə vərdişləri
Uzunluq ölçü vahidləri
Uzunluq ölçüləri

 2-ci sinif İngilis dili mövzuları ______________________________________

Unit 1. Greeting. Lesson 1. Nice to meet you
Unit 1. Greeting. Lesson 2. See you later
Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 1. Countries
Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 2. Nationalities
Unit 3. Family. Lesson 1. My family
Unit 3. Family. Lesson 2. Professions
Unit 4. Numbers. Lesson 1. How many …?
Unit 4. Numbers. Lesson 2. Count to 20
Unit 4. Numbers. Lesson 3. Shapes
Unit 5. School. Lesson 1. School objects
Unit 5. School. Lesson 2. Our school
Unit 6. Colours. Lesson 1. Objects and colours
Unit 6. Colours. Lesson 2. These, those
Unit 7. Clothes. Lesson 1. A pair of…
Unit 7. Clothes. Lesson 2. Weather and clothes

 2-ci sinif Həyat Bilgisi mövzuları __________________________________

Yenidən məktəbə
Yolda nəqliyyatda
Ailədə
Davranış mədəniyyəti
Gün rejmi
Sağlamlıq nədir? Sağlam olmağın yolları
Yoluxucu xəstəliklərdən necə qorunmalı?
Təhlükələrdən qorunmağı hamı bacarmalıdır
Qəza baş verərsə
Yer kürəsi
Günəş, hava, su, torpaq
Bitkilər və heyvanlar
Şəhərdə və kənddə
Temperatur və onun ölçülməsi
Təbiətdə suyun dövranı
Fəsillər
Yer səthi necə dəyişir?

 

3-cü sinif mövzuları _____________________________________________________________________________________

image 2

3-cü sinif Riyaziyyat mövzuları

Vurma və bölmə vərdişləri
6-ya vurma və bölmə
7-yə vurma və bölmə
8-ə vurma və bölmə
9-a vurma və bölmə
10-a vurma və bölmə
Vurma və bölmə vərdişləri
Qalıqlı bölmə
Qalıqlı bölmə. Məsələ həlli
1000 dairəsində ədədlər. Təkliklər, onluqlar, yüzlüklər.
1000 dairəsində ədədlər. Üçrəqəmli ədədlərin müqayisəsi.
Onluqlara və yüzluklərə qədər yuvarlaqlaşdırma
1000 dairəsində toplama. Yeni onluq və yüzlük yaranmayan hal.
1000 dairəsində çıxma. Onluq və yüzlük ayrılmayan hal.
1000 dairəsində toplama. Təkliklərin cəmindən yeni onluq yaranan hal.
1000 dairəsində çıxma. Onluq ayrılan hal.
1000 dairəsində toplama. Yeni onluq və yüzlük yaranan hal.
1000 dairəsində çıxma. Onluq və yüzlük ayrılan hal.
1000 dairəsində çıxma. Azalanın təkliklər və onluqlar mətrəbəi vahidlərinin sayının 0 olduğu hal.
1000 dairəsində toplama və çıxma. Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi.
Yüzlük kvadrat üzərində məşğələlər
Məsələ həlli. Məsələni izah edin.
Məsələ həlli. Məsələni cədvəl qurmaqla həll edin.
Məsələ həlli. Seçin, hesablayın, yoxlayın.
Məsələ həlli. Sonuncu məlumatdan başlayaraq həll edin.
Məsələ qurma bacarıqları.
Pullarımız. Pulun hesablanması
Məsələ həlli
Pulun qalığı.
Paralellər və kəsişən düz xəttlər
Çoxbucaqlılar
Üçbucaqlar.
Dördbucaqlılar
Həndəsi fiqurlar.
Həndəsi fiqurlar. Kub, üzbucaqlı prizma, piramida, silindr, konus, kürə.
Həndəsi fiqurlar. Üzləri tilləri, təpələri
Fəza təsəvvürləri
Simmetriya
Çoxbucaqlının perimetri
Sahə təsəvvürləri
Tez hesablama bacarıqları
Məsələ həlli. Cavabı təxmini və ya dəqiq hesablayın.
Uzunluğun ölçülməsi.Desimetr, santimetr, millimetr

3-cü sinif İngilis dili mövzuları

Unit 1. Let's learn letters. Lesson 1
Unit 1. Let's learn letters. Lesson 2
Unit 1. Let's learn letters. Lesson 3
Unit 1. Let's learn letters. Lesson 4
Unit 1. Let's learn letters. Lesson 5-6
Unit 1. Let's learn letters. Lesson 7-8
Unit 1. Let's learn letters. Lesson 9-10
Unit 1. Let's learn letters. Lesson 11-12
Unit 1. Let's learn letters. Lesson 13
Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 1. My country
Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 1. My country
Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 2. Nationalities
Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 2. Nationalities
Unit 3. Numbers. Lesson 1. From one to nineteen
Unit 3. Numbers. Lesson 1. From one to nineteen
Unit 3. Numbers. Lesson 2. From twenty to hundred
Unit 3. Numbers. Lesson 2. From twenty to hundred

 

4-cü sinif mövzuları ____________________________________________________________________

4-cü sinif Ana dili mövzuları

Vətənim Azərbaycan
Diaqnostika
Futbol topu
Dil qaydası. Təkrar
Dinləmə. İdman terminləri
Dil qaydası. Səs tərkibi
Baba və nəvə
Dil qaydası. Səs tərkibi (sait)
Qocalar və uşaqlar
İmla. Böyük həkim İbn Sina
"Beş" qiyməti
Dil qaydası. Ahəng qanunu
Kitab daha maraqlıdır
Dil qaydası.Fonetik təhlil
Dinləmə. Hörümçək adam
Dil qaydası. Fonetik təhlil
Ruminin məsləhəti
Dil qaydası. Kök və şəkilçi
Dinləmə: Alim və cahil
Oxuyub-anlama: Görünməz adam
İfadə. Quşatan
Birinci addım
Dil qaydası.
Şəkilçilərin tələffüz-yazılış fərqi
Birinci addım
Dil qaydası. Şəkilçilərin tələffüz-yazılış fərqi
Birinci addım
Situativ praktium
Tom özünü fəda edir
Dil qaydası. (Fonetika səh 35)
Tom özünü fəda edir
Dil qaydası. Təkrar
Natiqlik məharəti haqqında
Ümumiləşdirici təkrar
Az danışmağın gözəlliyi
Dil qaydası. Əsas və köməkçi n/h
Sözün qüdrəti.
Dil qaydası. Əsas nitq hissələri
Ümumiləşdirici təkrar
Ümumiləşdirici təkrar
Ümumiləşdirici təkrar
Hikmət xəzinəsi
İmla. Sülh göyərçini
Azərbaycan-Türkiyə
Dil qaydası. Zərf (səh 44)
İtə ataram, yada satmaram!
Dil qaydası. Mürəkkəb sözlər
Çünki oldun dəyirmançı
Dil qaydası. Zərfin mənaca növləri
Çünki oldun dəyirmançı
Dinləmə. Dürat gedib, Qırat durur.
Çünki oldun dəyirmançı...
Dinləmə. Söz dəyirmandakıdır
Qədim Yunan sözləri
Dil qaydası. Omonim
Niyə "Siz" deyirik
Dil qaydası. Omonim
Öz arşınınla ölçmə (Qədim ölçü vahidləri)
Dil qaydası. Təkrar
Halal pul
Oxuyub-anlama.Atanın üç məsləhəti
Qurucu
Dil qaydası. Sözün mənaları
Dinləmə. Şair və əkinçi
İnşa. Başqasının əməyinə hörmət etməliyik.
Təndir tikə bilməyən ev tikə bilməz
İmla. Eyvazın yazısı
Təndir tikə bilməyən ev tikə bilməz
Dil qaydası. Sözləri qrammatik mənasına görə fərqləndirmək
Bir boşqab sıyıq
Dil qaydası. Köməkçi nitq hissəsi
Bir boşqab sıyıq. Dinləmə
Dil qaydası. Köməkçi nitq hissəsi
Oxuyub-anlama. Bəlkəni əkiblər bitməyib
Ümumiləşdirici təkrar
Ümumiləşdirici təkrar
Ümumiləşdirici təkrar
Bayrağım. Əsgər marşı
Ən böyük xəzinə.
İlk dərs
Dil qaydası. Xitab
Oxuyub-anlama. Pul
İfadə. Mismarın yeri qalıb
Hədiyyə
Dil qaydası. Omonim köməkçi n/h
İki qardaş
Dil qaydası. Sinonim köməkçi n/h
Hökmdar qardaşlar
Dil qaydası. Köməkçi n/h ni xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirmək
Hökmdar qardaşlar
İnşa. Mən dövlət başçısı olsaydım, xalqım üçün nə edərdim?
Kirpinin düz sözü
Dil qaydası.Omonim köməkçi n/h
Hazır yuva
Dil qaydası.Köməkçi n/h ni
xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirmək
Niyə?
Dil qaydası. Cümlə üzvləri
Qazların uçuşu
Dil qaydası. C/ü - nin söz/b ilə ifadə olunması
Dinləyib-anlama. Leyləklər havada yatır
Dil qaydası. Cümlə üzvlərinin söz birləşməsi ilə ifadə olunması
Meynə niyə ağlayır. Dinləmə. Üzüm
Dil qaydası. C/ü - nin söz/b ilə
ifadə olunması
Üşümürmü, görəsən. Dinləmələr
Dil qaydası. Cümlədə söz sırası
Niyə məhz sual işarəsi
İmla. Qız qalası
Lampa niyə söndü
Dil qaydası. Cümlədə söz sırası
Tülkü niyə suya girir
Dil qaydası. Cümlə üzvlərinin söz birləşməsi ilə ifadə olunması
Yarasa nə üçün gecə ova çıxır
Dil qaydası. Köməkçi n/h nin əsas n/h kimi işlənməsi və funksiyaları
Yarasa. Dinləmə. Heyvanlarda nəsilartırma
Dil qaydası. Köməkçi n/h və c/ü
Oxuyub-anlama.Vampirlər
İfadə. Demokratiya nədir?
İlanlar niyə rəqs edir. Dinləmə
Dil qaydası. S/b - nin c/ü kimi işlənməsi
Dünyagörmüş baba. Mühakimə
Üzdənköçürmə (mətndən)
Möcüzələr niyə yox olur
Dil qaydası. Baş və II dərəcəli üzv
Dinləmələr. Oxuyub-anlama.Babil q
Möcüzələr. Təqdimat
Zəmzəm suyu. Dinləmələr
Dil qaydası. Mübtədasız cümlə
Bağban sincab. Dinləmə. Sincab
Dil qaydası. Köməkçi n/h funksiyası
Üç mirvari
Üzdənköçürmə Mirvarilər
Yoldaşlıq köməyi
Dil qaydası. Cümlə üzvləri təkrar

4-cü sinif Riyaziyyat mövzuları __________________________________________________

1 000 000 dairəsində ədədlər
1 000 000 dairəsində ədədlər. Ədədlərin müqayisəsi
1 000 000 dairəsində ədədlər. Yuvarlaqlaşdırma
1 000 000 dairəsində ədədlər. Bir milyon nə qədər böyük ədəddir?
1000000 dairəsində toplama və çıxma. Yuvarlaq ədədlər üzərində toplama və çıxma
1 000 000 dairəsində toplama və çıxma. Çoxrəqəmli ədədləri toplama
1 000 000 dairəsində toplama və çıxma. Sütunla yazmaqla çıxma
1 000 000 dairəsində toplama və çıxma.
Cəmə görə mühakimə yolu ilə məsələ həlli
Məsələ həlli. Tam hissə modeli. Cəm və fərqinə görə məchulların tapılması
Məsələ həlli. Tam hissə modeli. Ardıcıl ədədlərin cəminə aid məsələlər
Məsələ həlli. Tam hissə modeli. ...Dəfə çox, ... dəfə az müqayisəsinə görə
Vurma əməlinin xassələri. Yerdəyişmə və qruplaşdırma xassəsi.
Vurma əməlinin xassələri. Paylama xassəsi
İkirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə
Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətin ikirəqəmli olduğu hal
Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə.
Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətə nə zaman sıfır yazılır?
Ədədi orta
Məsələ həlli. Tam-hissə modeli qurmaqla h/et
Yuvarlaq ədədlər üzərində vurma və bölmə
Hasili və qisməti təqribi hesabla
Tez hesablama vərdişləri
Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma
Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Tez hesablama bacarıqları
Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə.
Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismət neçə rəqəmlidir?
Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətə nə zaman sıfır yazılır?
Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə.Qalıqlı bölmə
Məsələ həlli . Hərəkətə aid məsələlər.
Məsələ həlli . Qarşı-qarşıya hərəkət
Məsələ həlli . Əks istiqamətli hərəkət
Məsələ həlli . Eyni istiqamətli hərəkət
Hissələr, kəsrlər
Kəsrlərin müqayisəsi
Hissələr, kəsrlər
Ədədə (tama) görə hissənin tapılması.
Hissəsinə görə ədədin (tamın) tapılması.

4-cü sinif İngilis dili mövzuları _______________________________________________________________

Unit 1. School Again. Lesson 1. Welcome to school.
Unit 1. School Again. Lesson 1. Welcome to school.
Unit 1. School Again. Lesson 2. At my uncle's.
Unit 1. School Again. Lesson 2. At my uncle's.
Unit 1. School Again. Lesson 3. At the picnic.
Unit 1. School Again. Lesson 3. At the picnic.
Unit 1. School Again. Lesson 4. At the summer house.
Unit 1. School Again. Lesson 4. At the summer house.
Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 1. My pen friend.
Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 1. My pen friend.
Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 2. The United Kingdom.
Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 2. The United Kingdom.
Unit 3. Food. Lesson 1. My favourite food.
Unit 3. Food. Lesson 1. My favourite food.
Unit 3. Food. Lesson 2. Green boy's food.
Unit 3. Food. Lesson 3. Cookies, cookies, cookies.